Kompetensen i branschen

Här hittar du statistik på hur svenska byråer och annonsörer ser på branschens kompetens inom mobilt. Trots att många byråer genomfört mobila satsningar på uppdrag av sina kunder råder det en klar uppfattning att kompetensen i branschen är låg. Företag och byråer tenderar också att i viss mån skylla bristen på kunskap på varandra. Det finns även uppfattningar om att det är varumärkesburna nyttotjänster, inte mobil displayannonsering, som är framtiden.

Läs mer om metod och hur vi gjort undersökningen

Ladda ned hela rapporten

50%

av byråerna säger att branschen saknar kunskap om mobil marknadsföring

27%

av byråerna uppger att svenska byråer saknar kunskap om dialog och relationsbyggande i mobilen

Topp 3 orsaker till att företagen inte arbetar mer med mobil marknadsföring, enligt byråerna

Branschen bara delvis i synk med användarna

Bransch och företag är överens när vi frågar om vad de tror konsumenterna svarat om användning av olika typer mobil marknadsföring. Jämför vi faktiska svar från konsument med vad byrå/företag tror ser vi att flera områden där svaren skiljer sig åt. Under frågor om bankärende i mobilen eller QR-koder och displayannonsering ser vi de största avvikelserna.

I vilken utsträckning kommer följande fyra typer av mobil marknadsföring att växa eller minska under de närmaste tre åren?

Men man är bara delvis i synk med användarna

“Den stora effekten kommer när kanalerna samverkar. Det ställer höga krav på både annonsörer och byråer.”

Kajsa Dahlberg, Head of Digital Engagement, McDonald’s Sverige För McDonald’s är det oerhört viktigt att byråerna inte bara är kreativa, utan också har kompetens inom den senaste tekniska utvecklingen. Parallellt med detta behöver byråerna också vara duktiga på att samarbeta nära med varandra för att tillsammans skapa riktigt bra integrerade kampanjer. Ingen kanal arbetar bra helt fristående, utan den stora effekten kommer när kanalerna samverkar. Det är viktigt att komma ihåg att det är tekniken som utvecklas fort – kunderna utvecklas inte lika fort! Duktiga byråer har en bra balans mellan hög kunskap om ny teknik samtidigt som dom aldrig glömmer att en kanal eller kampanj aldrig är lyckad om inte användarna förstår konceptet. Det ligger mycket insikt i människors beteende bakom en lyckad digital och mobil kampanj. Mobilen som kanal kommer att vara oerhört viktig för McDonald’s framöver och självklart kommer vi ha krav på hög kompetens inom det området hos våra byråer – det tror jag andra annonsörer också kommer att ha. Men det ställer samtidigt höga krav på intern kunskap hos annonsören!

Exklusiva partners

TV.nu
Google
Eniro
Posten
Tarento

Partners

appSpotr
Freespee
Daytona
MobileTech
IDG
Harbour Front
Inmobi
Fröjd
mBlox
Tre kronor
Telenor

Produktionpartners

Daytona
Fröjd
Hyper Island

Mediepartners

Dagens Media
Mobil Business