Om oss

IAB Mobile är en gruppering inom branschorganisationen IAB Sverige med uppdraget att fokusera på alla de frågor som rör mobil kommunikation, och mobila realtioner. Vi jobbar med att underlätta för beslutsfattare genom att ta fram rekommendationer, beslutunderlag och genom att inspirera och utbilda marknaden.

IAB Sverige är en del av IAB, Interactive Advertising Bureau, den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring. Du kan läsa mer om detta på IAB Sveriges webbplats.

SWEDMA är bransch- och intresseorganisationen för de företag och organisationer som arbetar med direkt och interaktiv marknadsföring. Vi kallar det enklast för direktmarknadsföring eller bara dm. Som intresseorganisation organiserar vi både köpare och säljare av dm-relaterade produkter och tjänster. SWEDMA:s webbplats

Om Mobile Marketing 360

Svenska folket har tagit till sig mobilen i sitt privata och sociala liv – mobilanvändandet är enormt i alla åldersgrupper.

  • Hur agerar svenska företag på denna megatrend inom konsumentbeteende?
  • Hur rustar svenska kommunikationsrådgivare och byråer på sina håll?

IAB Sverige har tillsammans med SWEDMA, GFK och ett 20-tal andra partners satt i gång projektet Mobile Marketing 360 – en marknadsundersökning som skulle ta reda på tre saker:

Konsumentperspektiv: Vilka erfarenheter och preferenser finns hos allmänheten angående mobilens roll i en ”kund-bolag-relation”?

Bolagsperspektiv: Hur ser det ut med den mobila närvaron bland svenska företag och vilka utmaningar ser man? Är mobilen en sidoaktivitet eller handlar det om att agera för att stärka sina positioner framöver?

Byråperspektiv: Driver byråerna på utvecklingen eller fattas erfarenhet och kompetens?

Scopet för undersökningen är bestämt ut ifrån vår definition av mobilmarknadsföring. Vi har alltså ställt frågor inom följande områden;

  • Mobil närvaro (sajt och applikationer)
  • Annonsering på mobila ytor
  • Relation och Direkt Marknadsföring i mobilen
  • Mobila applikationer
  • Mobil som stöd inom shopping
  • Mobil som integrerad i kampanjmixen
  • Mobil som betalningsmedel

De olika stegen

Under december månad gjordes en kvalitativ förstudie där vi under en vecka intervjuade och diskuterade med sju byråchefer och sju marknadschefer vilka utmaningar de ser. På detta sätt fick vi en marknadsmässig förankring för de frågor vi sen valde att ställa till marknaden.

Den informationen tog vi med oss in i den kvantitativa undersökningen som genomfördes under mars månad. Vi har totalt intervjuat 1000 privatpersoner, 50 bolag och 30 byråer.

Som en viktig aktivitet under analysfasen arrangerade vi en expertworkshop. På plats var deltagare från projektets styrgrupp tillsammans med ett antal marknadschefer och byrårepresentanter. Syftet var att få inspel och diskussion kring viktiga områden i undersökningen.

När denna sajt går live har vi också kört ett halvdags seminarium där vi tillsammans med mycket annan mobil inspiration har presenterat resultat och slutsatser från undersökningen. Flera teman har också diskuterats i en panel diskussion. Dessa presentationer hittar du på denna sajt.

Vägen framåt

Projektet Mobile Marketing 360 har haft som syfte att ta fram nya insikter om kunder, bolag och byråer. Man kan se rapporten som en bred kartläggning av hur det ser ut i april 2013. Rapporten pekar på några helt klara utmaningar för bolagen och branschen. Det är dessa utmaningar vi inom IAB och gärna tillsammans med resten av branschen nu vill börja arbeta med.

Det här projektet har drivits fram av små medel (pengar) men med många personers stora engagemang samt med hjälp av 20 partners (se vilka längst ned på denna sida). Det här engagemanget och viljan till att bidra med sin kompetens och sin energi kommer även blir viktigt framöver. Finansiella bidrag blir också helt avgörande för om man kan driva projekt av betydelse för marknaden.

På den här sajten kan man anmäla sitt intresse för att ta del i det vidare arbetet att utbilda och utveckla marknaden inom mobilitet i Sverige.

Join the movement...

Anders Börde
Mobilstrateg och ordförande IAB Mobile

Exklusiva partners

TV.nu
Google
Eniro
Posten
Tarento

Partners

appSpotr
Freespee
Daytona
MobileTech
IDG
Harbour Front
Inmobi
Fröjd
mBlox
Tre kronor
Telenor

Produktionpartners

Daytona
Fröjd
Hyper Island

Mediepartners

Dagens Media
Mobil Business